Түгээмэл асуулт хуриултууд

#Интернэт орчин дахь #аюул занал тогтмол хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. #Хүүхдийнхээ цахим хэрэглээнд хяналт тавьж, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлнэ үү.

Хүчирхийлэл агуулсан контент тараахыг хориглоно

Фэйсбүүк #чат болон группуудээр #аллага,#хүчирхийллийн агууламж бүхий гадаад улсын видео бичлэг тарж байгаатай холбоотой устгах арга хэмжээг Фэйсбүүк компанитай хамтран явуулж байна.

Уг бичлэгийг санаатай бусдад тараасан тохиолдолд холбогдох #хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцож, тухайн фэйсбүүк хэрэглэгчийн хаягийг #хаах хүртэл арга хэмжээ авах тул ямар нэг хэлбэрээр бусдад түгээхгүй байхыг цагдаагийн байгууллагаас #анхааруулжбайна.

Хэрэв та уг бичлэгийг хүлээж авсан бол бичлэгийн линк буюу холбоосыг бидэнд ирүүлнэ үү.